Om oss

Munkabäcken ligger i Laxå kommun utmed sjön Toften. Vi (Bitte och Thorbjörn) köpte våra första får för snart 10 år sedan och det bestod av en liten besättning på 4-5 tackor av rasen Ryafår. Tanken från början var att bara ha liten besättning djur som medhjälpare för att hålla markerna öppna och fina. Med tiden blev det dock lite annorlunda. Vårt intresse för får och fårskötsel växte och så även fårbesättningens storlek och innehåll. Idag har vi kvar en besättning svart Rya men ökningen sker främst mot raserna Gotland och Leicester. Samtliga dessa raser ger ljuvligt vackra lammskinn.

Eftersom vi bor i ett område där det finns rovdjur som också är intresserade av får och lamm, har vi alltid varit noga med att försöka skydda våra djur från oönskade besök. Samtliga våra hagar är därför skyddade med rovdjursavvisande stängsel som utförts enligt de anvisningar som Länsstyrelsen och Viltskadecenter utger. Det har fungerar bra och vi har hittills varit förskonade från angrepp.

Då det idag finns mycket mark i vårt närområde som behöver hållas öppen erbjuder vi också andra markägare hjälp med uppsättning av stängsel.